Polityka prywatności Portalu Robimywesele.pl1. Administratorem portalu "Robimywesele.pl" jest DFS - DmochFilmStudio Rafał Dmochowski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności, posiadający NIP: 739-169-52-04 ,REGON: 280105905.

2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców na podstawie umowy zawartej między stronami i na warunkach opisanych w regulaminie, w szczególnie aby Usługobiorcy mogli nawiązać kontakt. 

3. Usługodawca portalu odpowiada za zabezpieczanie danych. Dokłada starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Podanie danych Usługobiorcy jest niezbędne, aby posiadać konto w portalu. Nie podanie danych uniemożliwia zawarcie umowy.

5. Usługodawca przetwarza dane podane podczas zakładania konta, w procesie instalacji aplikacji, zmienione podczas edycji danych, historię przeglądanych stron internetowych, zakupów itd. Przy czym Usługodawca nie odpowiada za: poprawność danych oraz niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników portalu i szkody wynikłe z tego tytułu.  

6.Podane dane są  wykorzystywane w celach marketingowych, tj. zapoznanie z promocjami, ofertami, także na zlecenie reklamodawców lub promocji własnych usług. Przy czym udzielenie zgody jest dobrowolne. Można ją także wycofać w każdej chwili zmieniając ustawienia w koncie portalu. Nie pozbawia to dostępu do konta i świadczonych usług. 

7. Usługobiorca, zgodnie z przepisami RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) ma:

- dostęp do swoich danych i ich korekty, prawo do dostępu do kopii danych.

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, ich ograniczenia oraz usunięcia danych czyli bycia zapomnianym.

- prawo do zminimalizowania wykorzystywania danych.

- prawo do wycofania zgody na profilowanie danych – tj.prawo sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego.

8. Przekazane przez usługobiorcę dane będą wykorzystywane na czas obowiązywania umowy, a po jej ustaniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy – zgodnie z regulaminem portalu. Ponadto dane będą przechowywane w celach podatkowych i rachunkowych, łącznie z okresem realizacji reklamacji wynikających z ewentualnych roszczeń, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

9. Usługodawca może przekazywać dane zewnętrznym firmom – klientom portalu.

10. Usługodawca może przekazywać dane zewnętrznym firmom – firmom współpracującym z portalem, zwłaszcza odpowiadającym za utrzymanie serwera. Przy czym współpracujące podmioty zachowają zasadę  poufności i bezpieczeństwa informacji.

 11. Usługodawca  stosuje tzw. profilowanie, przez co należy rozumieć formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, przy wykorzystywaniu do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności zainteresowań, preferencji wynikających z aktywności na stronach internetowych, co jest zgodne z RODO.

12. Usługobiorca ma prawo wnieść sprzeciw do profilowania.

13. Usługodawca ma prawo wykorzystywać informacje o wykorzystaniu urządzeń do logowania się na portalu by identyfikować urządzenie, czas i miejsce polaczeń, adres IP.

 17. Usługobiorca ma prawo stosować tzw. pliki cookies  (dane zapisywane podczas korzystania z serwisów, w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym), w celach profilowania (dopasowania) usług oraz celach bezpieczeństwa, statystycznych, funkcjonalnych (zapamiętywania ustawień, wyborów), dopasowania treści usług i reklam. 

18. Usługobiorca ma prawo usunąć pliki cookies (za wyjątkiem co najmniej jednego) lub zmienić ich ustawienia przez korektę ustawień na koncie.

19. Usługodawca nie odpowiada za treści na przekierowanych stronach oraz ich politykę prywatności. 

20. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pytania można kierować pod adres: biuro@robimywesele.pl.